Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Handicap sluchově postižených osob není na první pohled patrný a tak často dochází při setkání s ostatní veřejnosti k nepochopení tohoto problému.

Proto na této stránce se snažíme vysvětlit,jak se sluchově postiženým komunikovat .
 

Pravidla komunikace.

Vybereme vhodné, klidné a dobře osvětlené místo.
Při rozhovoru se sluchově postiženým vyslovujte zřetelně, nezvyšujte hlas.
Neoslovujte sluchově postiženého zezadu nebo ze strany. Musíme být otočeni tak, aby Váš obličej viděl dobře ze  předu,dodržujme vhodnou vzdálenost.
Při mluvení si nedáváme ruce k ústům, nežvýkáme.
Řekneme předem, o čem budeme mluvit a na každou změnu sluchově postiženého upozorníme.
Pokud nám nerozuměl, neopakujeme větu stejně, ale raději jiným způsobem – zvolíme jiná, doplňující slova.
Ověřujeme si kontrolními otázkami, zda nám dobře rozuměl a zjistíme, zda nám neporozuměl něco špatně.
Při rozhovoru ve skupině dbejme na to, aby odezírající dobře viděl na tváře všech lidí.
Nezapomínejme ani při vzájemné diskuzi na to, že rozhovor vyžaduje od sluchově postiženého plné soustředění – dopřejte mu tak zvaný „oddechový čas“.
Při jednání se sluchově postiženým člověkem buďme citliví, trpěliví a pozorní, neodkazujme ho na pozdější dobu, když nás požádá o zopakování informace.

 

Pokuste se vmyslet do situace sluchově postiženého. Tak lépe porozumíte jeho potřebám, někdy třeba i jeho překvapivých reakcí.

TOPlist